Webbkarta Lyssna
 
GrundutbildningUppdragsutbildningJuristprogrammetStudievägledningExamensbevis
Utbildning
 

Utbildning

Vid juridiska institutionen bedrivs grundutbildning, forskarutbildning och uppdragsutbildning.

Grundutbildningen utgörs av juristprogrammet och ett antal fristående kurser. I juristprogrammet ingår sex obligatoriska terminskurser, en obligatorisk kurs i rättshistoria och allmän rättslära, fördjupningskurser och examensarbete. Juristprogrammet omfattar 270 högskolepoäng.

Inom ramen för forskarutbildningen finns två examina, juris doktorsexamen (240 högskolepoäng) och juris licentiatexamen (120 högskolepoäng). Varje år utexamineras ett flertal juris doktorer och juris licentiater vid juridiska institutionen inom vitt skilda juridiska ämnen. Under årens lopp har många av dem som disputerat i Uppsala blivit landets främsta jurister.

Uppdragsutbildningen riktar sig till externa parter som anlitar Uppsala universitet som utbildningsanordnare. Juridiska institutionen har lång erfarenhet av att utveckla kurser inom ramen för uppdragsutbildningen och tillhandahåller erfarna och komptenta kursledare.