Webbkarta
Startsidan 
Stigs sida
Ansökan och Urval

Vem kan söka utlandsstudier?

Samtliga studenter som är antagna till kurser i ämnet Statskunskap, som fristående kurs eller inom Pol mag programmet och Samhällsvetarprogrammet, kan ansöka om studieplats inom Statsvetenskapliga institutionens utbytesprogram.

För att kunna ansöka om utlandsstudier krävs: 

  • att man ansökningsterminen är registrerad på kurser i Statskunskap vid Uppsala universitet eller att man varit registrerad på kurser i Statskunskap senast terminen innan ansökningsterminen, samt att man ansökningsterminen studerar kurser vid Uppsala universitet; 
  • att man vid ansökningstillfället har tenterat minst 40 akademiska poäng; 
  • att man har läst minst 20 poäng i Statskunskap; 
  • att man behärskar det utländska universitetets undervisningsspråk.

Ansökan 
Ansökan om utlandsstudier görs genom att fylla i en ansökningsblankett som kan laddas ner från hemsidan (se ”Ansökningsblankett”) eller hämtas på statsvetenskapliga institutionen.Vid ansökan ska intyg om ev. studier vid andra universitet samt ev. spårkkunskaper bifogas. Däremot behövs inga intyg för de studier som har genomförts vid Uppsala universitet.

Urval 
Ansökningarna bedöms med hänsyn till uppnådda poäng i statskunskap, antal poäng tenterade med betyget väl godkänd i statskunskap samt språkkunskaper. Vid ansökan till universitet med andra undervisningsspråk än svenska eller engelska gäller att man kan dokumentera goda kunskaper i undervisningsspråket genom endera akademiska betyg och/eller genom vistelse i språkområdet. Samtliga sökande antas ha goda/tillräckliga kunskaper i engelska. Observera att University of Amsterdam kräver intyg på godkänt TOFEL-test.

Vad händer sen? 
Resultatet av uttagningen till utlandsstudieplatser meddelas de ansökande per brev. Den sökande tackar ja till sin plats genom att skicka eller lämna in ett skriftligt accepterande av studieplatsen till Stig Brewitz. Om den sökande inte gör detta inom angiven tid kommer platsen att erbjudas annan sökande. Sökande som inte fått plats kommer att erbjudas de restplatser som ej tillsatts.

Efter att utlandsstudieplatsen accepterats av studenten meddelar Statsvetenskapliga institutionen det utländska universitetets koordinator, som uppmanas att skicka relevant informationsmaterial, ansökningsblankett etc. till studenten för den fortsatta planeringen. Därefter skall studenten själv huvudsakligen sköta kontakterna med värduniversitetet inför avresan.

Att acceptera en utlandsstudieplats innebär att man avsäger sig rätten till studier vid Uppsala universitet under den planerade utlandsterminen. Givetvis kan man åberopa force majeur om något oförutsett inträffar som förhindrar en att ta utlandsplatsen i anspråk. Att acceptera en plats för utlandsstudier och därefter i ett sent skede avsäga sig sin tilldelade plats kan innebära att man blir ersättningsskyldig t.ex. för bostad som reserverats vid värduniversitetet.