Webbkarta Lyssna
 
KartaOm JuridicumUU KalendariumInformationRemisser
Startsidan
 
Riddartorget, Uppsala

Välkommen

Juristutbildningen i Uppsala är landets äldsta och även ett av de mest eftersökta utbildningsprogrammen. Den juridiska fakulteten är en pionjär när det gäller modern juridisk undervisning och utbildning som baseras på problembaserad inlärning, kritiskt ifrågasättande och samarbete i smågrupper.

En förutsättning för vår utbildningsmodell, som visat sig ge utmärkta resultat, är den starka forskningsmiljön vid fakulteten och ett omfattande internationellt samarbete med andra universitet. Forskningen vid fakulteten har ett högt internationellt anseende och speglar i många avseenden de senaste decenniernas samhällsförändringar, inte minst rättsordningens europeisering. Här finns också ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.


Aktuellt

Working Paper-series


Läs den senaste forskningsrapporten i vår working paper-serie.

Läs mer ►