Webbkarta Lyssna
 
MapAbout JuridicumInformation
Start Page » Information » Honorary Doctors

Uppdated 2011-02-07

Honorary Doctors

Aarbakke, Magnus , 96, f. 34, høyesterettsdommer, Nesbru, Norge.
Anttila, Inkeri , 79, f. 16, prof., f.d. dir. f. rättspolitiska inst., Helsingfors, Finland.
Ashworth, Andrew , 03, f. 47. Vinerian Prof. of English Law, All Souls College, Oxford Univ., Storbritannien.
Backer, Inge Lorange , 06, f. 46, f.d. prof., expeditionschef, Oslo, Norge.
von Bahr, Stig , 01, f. 39, regeringsråd, domare vid EG-domstolen, Luxemburg.
von Bar, Christian, 07, dr. dr. professor, Osnabrück.
Basse, Ellen Margrethe , 00, f. 48, prof. i miljörätt vid Århus univ., Danmark.
Borgeke, Martin, 09, f. 49, hovrättslagman, Malmö.
Boutros-Ghali, Boutros, 86, f. 22, f.d. FN:s generalsekr., Paris, Frankrike.
Boele-Woelki, Katharina, 11, f. 56, prof. Utrecht universitet, Nederländerna
Delmas-Marty, Mireille , 95, prof., Paris, Frankrike.
Eriksson, Anders , 05, f. 44, generaldirektör vid Kammarkollegiet, Stockholm.
Fitger, Peter , 89, f. 37, hovrättsråd, Trosa.
Gamillscheg, Franz, 82, f. 24, prof. i civilrätt, Göttingen, Tyskland.
Greve, Vagn, 97, f. 38, prof. i straffrätt, Köpenhamn, Danmark.
Hanau, Peter, 89, f. 35, f.d. universitetsrektor, prof. i privaträtt och arbetsrätt, Bergisch Gladbach, Tyskland.
von Hirsch, Andrew, 88, f. 34, kriminalforskare, prof., Cambridge, Storbritannien.
Hirschfeldt, Johan, 00, f. 42, hovrättspresident, Stockholm.
Jung, Heike, 00, f. 41, prof. i straffrätt, straffprocessrätt, kriminologi och jämf. straffrätt, Saarbrücken, Tyskland.
Koskenniemi, Martti, 07, f. 53, prof. i folkrätt, Helsingfors, Finland
Kötz, Hein, 95, f. 35, prof., Hamburg, Tyskland.
Lang, Michael, 10, f. 65, prof. i internationell skatterätt och EG skatterätt, Wien, Österrike
Mandela, Nelson, 00, f. 18, f.d. Sydafrikas president, Houghton, Sydafrika.
McDaniel, Paul R., 95, f. 36, prof., New York, NY, USA.
Meulders, Marie-Thérèse, 93, f. 33, prof. i familjerätt, Louvain-la-neuve, Belgien.
Niemi, Johanna, 10, f. 57, doc. i processrätt, Helsingfors, Finland
Nobel, Peter, 85, f. 31, f.d. generalsekreterare, Uppsala.
Olsson, Curt, 84, f. 19, f.d. president i Finlands högsta domstol, prof., Helsingfors, Finland.
Paulson, Stanley L., 04, f. 41, prof. of Law and Philosophy vid Washington Univ., S:t Louis, USA.
Robinson, Mary, 00, f. 44, f.d. Irlands president, FN:s High Commissioner for Human Rights, Génève, Schweiz.
Scheiber, Harry M., 98, f. 35, prof. vid Univ. of California, Berkeley, CA, USA.
Smith, Carsten, 88, f. 32, f.d. president i Norges högsta domstol, prof. i rättsvetenskap, Oslo, Norge.
Smith, Eivind, 98, f. 49, prof. vid Institutet för offentlig rätt, Oslo, Norge.
Smith, Lucy, 07, prof. em, ledamot i FN:s barnkommitté, Oslo, Norge.
Snaevarr, Årmann, 70, rättshistoriker, prof., f.d. rektor f. Islands universitet, Reykjavik, Island.
Stein, Robert A., 93, f. 38, prof., Minnesota Law School, Minnesota, MN, USA.
Walker, Neil, 11, f. 60, prof., Edinburgh universitet, Skottland
von Weizsäcker, Richard, 95, f. 20, f.d. förbundspresident, jur. dr., Berlin, Tyskland.
Wennergren, Bertil, 78, f. 25, f.d. regeringsråd, Linköping.
Wilhelmsson, Thomas, 97, f. 49, prof. i handelsrätt, Helsingfors, Finland.
Voskuil, C. C. Albert, 83, f. 29, forskare i internationell rätt, f.d. dir., Haag, Nederländerna.
van den Wyngaert, Christine, 01, f. 52, prof., i straffrätt, straffprocessrätt och internationell straffrätt, Univ. i Antwerpen, Belgien.
Åqvist, Lennart, 92, f. 32, doc. i praktisk filosofi, Uppsala.
Örücü, Esin, 09, professor emerita, Glasgow