Webbkarta Lyssna
 
Board of DirectorsDirector of InstituteEventsPublicationsArticlesCommentarySIFIR Thesis Prize
SIFIR

Swedish Institute of International Law

Harry Ax:son Iohnson-Institute
 

Uppsala

 


2018-02-12

Stipendieutlysning

Svenska Institutet för Internationell Rätt
Harry Ax:son Iohnsons fond instiftades 1927 genom en donation till Uppsala Universitets Juridiska fakultet i samband med 450-årsminnet av Universitetets grundande. Enligt donationsbrevet skall avkastningen användas till stödjande av ”vetenskapliga undersökningar, som äro av mer principiell natur samt avse att belysa förutsättningarna för ett varaktigt fredstillstånd mellan nationerna och att över huvud tjäna fredens och folkrättens syfte”. Styrelsen för Svenska Institutet för Internationell rätt (SIFIR) ser gärna ansökningar som rör centrala folkrättsliga frågeställningar såsom folkrättens rättskällor, folkrättens aktörer, statsansvar, förhållandet mellan nationell rätt och folkrätt mm. En ansökan kan exempelvis göras för att möjliggöra två till fyra veckors heltidsarbete för att färdigställa en artikel för publikation. SIFIR utlyser härmed till ansökan stipendium om högst 100 000 kronor för år 2018. Ansökan skall ha inkommit till Institutets föreståndare senast den 31 augusti 2018.

Professor Iain Cameron
Föreståndare för SIFIR
Uppsala Universitet
Juridiska institutionen
Box 512
751 20 Uppsala

 


logo