Välkommen till Historiska föreningen i Uppsala

Historiska Föreningen i Uppsala bildades år 1862. Av tradition hålls tre möten per år, nämligen årsmöte (mars), höstmöte (oktober) och julmöte (december). Då ges föreläsningar om aktuella teman. Bland föreläsarna under senare år kan nämnas Dick Harrison, Gunnar Wetterberg, Jan von Bonsdorff, Birgit Sawyer, Merete Mazzarella, Erik Fichtelius, Yvonne Svanström, Heléne Lööw och Peter Englund.


Föreningens sammankomster utgör mötesplatser för alla historieintresserade. Sammankomsterna äger vanligen rum i Geijersalen (Eng 6-1023) med efterföljande sexa på Historiska institutionen, Thunbergsvägen 3 A i Uppsala.
 Välkommen till årsmöte den 26 april 2017 kl 18.15.

My Hellsing föreläser om Stockholms politiska sällskapsliv under 1700-talet.

Föreläsningen hålls i Geijersalen och mötet följs av en sexa på Historiska institutionen.
Ingen föranmälan till mötet, som är avgiftsfritt.

Priset för sexan är 80 SEK för studerande och 100 SEK för övriga.
Sista anmälningsdag är den 18 april 2017 (anmälan är bindande).

Välkommen!

 

Hov möter stad: Politiskt sällskapsliv i Stockholm 1770–1830
My Hellsing, postdoktorforskare vid Uppsala universitet, presenterar sin pågående forskning i politisk kulturhistoria. Projektet undersöker relationen mellan hov och stad i brytpunkten mellan envälde och borgerlig offentlighet kring 1800. Tidigare forskning har visat att sekelskiftets Stockholm befann sig i ekonomisk stagnation och politisk kris. I det här projektet studeras emellertid en föga utforskad, delvis parallell utveckling. Kungamaktens företrädare och borgerskapet skapade under denna period nya scener för samvaro, representativt umgänge och politisk debatt: Börshuset, teatrarna, parker och klubbar utgjorde – vid sidan av hem, hov och utskänkningsställen med längre anor – centrala mötesplatser för Stockholms elit. Projektet undersöker hur hov och borgerskap använde sig av dessa arenor för statusmanifestation och mondän samvaro med politiska förtecken.
 


Historiska föreningens styrelse

ordförande Henrik Ågren
vice ordförande Heléne Lööw
skattmästare Beverly Tjerngren
vice skattmästare
Sarah Linden Pasay
sekreterare Tobias Larsson
vice sekreterare Astrid Pajur
klubbmästare
Francisca Hoyer
Carl Mikael Carlsson
ledamöter
Johannes Lundström
Daniela Rajaniemi

Information om sammankomsterna annonseras på Historiska institutionens hemsida.

Vill du få information per e-post kan du kontakta föreningens sekreterare:
viktor.englund@hist.uu.se.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in